Volní agenti

V NBA, stejně jako v jakémkoliv profesionálním sportu jsou hráči vázáni s klubem (potažmo s ligou) smluvním vztahem. Tento smluvní vztah je upravován řadou regulí a pravidel a uzavírá se na dobu určitou. V tomto příspěvku se budu věnovat situaci, kdy smlouva vyprší a hráč se stává tzv. volným agentem.

NBA rozlišuje dva základní typy tzv. volných agentů:

  1. Omezení volní agenti
  2. Neomezení volní agenti

Omezení (restricted) volní agenti

Rozdíl mezi omezeným a neomezeným volným agentem je jednoduchý. Neomezený volný agent (volný hráč) může podepsat smlouvu s jakýmkoliv týmem NBA. Omezený volný agent má stejnou možnost. Jeho mateřský klub má ovšem právo jakoukoliv nabídku pro omezeného volného agenta do 15-ti dnů dorovnat.

Omezenými volnými agenty se stávají hráči původně draftovaní v 1. kole draftu poté, co se ocitnou ve čtvrtém roce své smlouvy (pokud klub neuplatní tzv. kvalifikační nabídku → viz. platy nováčků). Omezenými volnými agenty jsou také hráči bez smlouvy, kteří zároveň v NBA ještě neodehráli více než tři roky.

Neomezení (unrestricted) volní agenti

Do této kategorie spadá každý hráč NBA, který nemá platnou smlouvu a není omezeným volným agentem.

Napište komentář